Περιφερική Παγκρεατεκτομή

Η Περιφερική Παγκρεατεκτομή είναι η χειρουργική τεχνική που ενδείκνυται σε όγκους του σώματος και της ουράς του παγκρέατος. Πρόκειται για μία εξειδικευμένη χειρουργική μέθεοδο κατά την οποία αφαιρείται μέρος του παγκρέατος μαζί με τον σπλήνα ενώ παράλληλα γίνεται λεμφαδενικός καθαρισμός της περιοχής.

Το περιστατικό που παρουσιάζουμε στην ανάρτησή μας αφορά σε γυναίκα ασθενή με εντοπισμένο όγκο – αδενοκαρκίνωμα – στο σώμα του παγκρέατος και συγκεκριμένα κοντά στον αυχένα.  Το αδενοκαρκίνωμα εντοπίστηκε σε απεικονιστικό έλεγχο ρουτίνας της ασθενούς. Μετά τον πλήρη απεικονιστικό και βιοχημικό έλεγχο της ασθενούς ο όγκος κρίθηκε εξαιρέσιμος από ομάδα πολλαπλών ειδικοτήτων. Προχωρήσαμε στη διενέργεια Περιφερικής Παγκρεατεκτομής και Σπληνεκτομής ενώ παράλληλα έγινε λεμφαδενικός καθαρισμός.  Η συνολική διάρκεια του χειρουργείου ανήλθε σε 50 λεπτά.

CT Scans

Απεικονίσεις Αδενοκαρκινώματος Παγκρέατος

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-05-11T21:23:02+02:00
Go to Top