Επέμβαση Whipple (Παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή)

Η επέμβαση Whipple για την αντιμετώπιση του Καρκίνου του Παγκρέατος (Παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή) είναι μια από τις πλέον πολύπλοκες και λεπτές χειρουργικές ογκολογικές επεμβάσεις και αποτελεί τη χειρουργική θεραπεία εκλογής για τους όγκους της κεφαλής του παγκρέατος που κρίνονται εξαιρέσιμοι. Στην επέμβαση Whipple πραγματοποιούνται μια σειρά από χειρουργικές κινήσεις μεταξύ των οποίων η αφαίρεση της κεφαλής του παγκρέατος, του δωδεκαδάκτυλου με τμήμα του λεπτού εντέρου, της χοληδόχου κύστεως και του μεγαλύτερου τμήματος του χοληδόχου πόρου. Ανάλογα με το μέγεθος του όγκου, την ακριβή θέση του και την ανατομική σχέση του με τα γειτονικά αγγεία η επέμβαση μπορεί να τροποποιηθεί με γνώμονα πάντα την ομαλή μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς. Στις πιθανές τροποποιήσεις περιλαμβάνονται η διατήρηση του πυλωρού και η τοποθέτηση έλικας λεπτού εντέρου. Η επέμβαση Whipple ολοκληρώνεται υλοποιώντας τις απαραίτητες αναστομώσεις των οργάνων με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος μετεγχειρητικά και τον εξίσου απαραίτητο πλήρη λεμφαδενικό καθαρισμό με σκοπό την ακριβή σταδιοποίηση της νόσου παθολογοανατομικά.

Η επιτυχία της πολύπλοκης επέμβασης Whipple ως προς τον συνδυασμό των απαραίτητων χειρουργικών κινήσεων, την υλοποίηση των απαραίτητων αναστομώσεων και την διασφάλιση της μετεγχειρητικής ομαλής πορείας του ασθενούς εξαρτάται άμεσα από την εκπαίδευση και την εμπειρία  του Χειρουργού αλλά και από τη συχνότητα που αυτός υλοποιεί αντίστοιχες επεμβάσεις.

Στην ανάρτησή μας παρουσιάζουμε περιστατικό Καρκίνου του Παγκρέατος με όγκο στην κεφαλή του παγκρέατος. Το νεόπλασμα αυτό βρισκόταν σε άμεση επαφή με τη μεσεντέριο αρτηρία. Αντιμετωπίσαμε το περιστατικό χειρουργικά πραγματοποιώντας  Επέμβαση Whipple και Λεμφαδενικό Καθαρισμό .

CT Scans

Απεικονίσεις Νεοπλάσματος Παγκρέατος

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-03-04T20:45:10+02:00
Go to Top