Διαδερμική Θεραπεία RF Ablation

Διαδερμική θεραπεία με ραδιοσυχνότητες (RFA) των ηπατικών μεταστάσεων

Αν και η ηπατεκτομή παραμένει η καλύτερη θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με ηπατικές μεταστάσεις, μόνο το 40-50% των ασθενών δύνανται να υποβληθούν σε αυτή. Αυτό συχνά οφείλεται σε παράγοντες όπως η μεγάλη ηλικία >80 ετών και οι συνοδές παθήσεις (Καρδιακή ανεπάρκεια, Αναπνευστική Ανεπάρκεια). Μερικοί ασθενείς που μετά το χειρουργείο εμφάνισαν νέες μεταστάσεις για τις οποίες δεν κατέστη δυνατή η εκ νέου χειρουργική τους αφαίρεση μπορεί υπό προϋποθέσεις να υποβληθούν σε RF ablation.

Πολλοί ασθενείς ενώ μπορούν να υποβληθούν σε ηπατεκτομή προτιμούν τις Ραδιοσυχνότητες λόγω πλημμελούς ενημέρωσης και το φόβο της χειρουργικής επέμβασης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υποθεραπεύονται ασθενείς που θα μπορούσαν να ιαθούν με την εκτομή των όγκων και υποτροπιάζουν. Αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τη χειρουργική επέμβαση και την ίαση γιατί χάνεται πολύτιμος χρόνος. Στις περιπτώσεις αυτές το προσδόκιμο επιβίωσης μειώνεται δραματικά όπως προκύπτει από τη σύγχρονη εμπειρία και πρακτική .Για όλους αυτούς τους λόγους, η θεραπεία με ραδιοσυχνότητες (RFA- Radio Frequency Ablation) υπό αξονικό τομογράφο (CT) πρέπει να γίνεται μόνο όταν εξαντληθούν από τη Χειρουργική Μονάδα όλες οι πιθανότητες για Χειρουργική εξαίρεση .

Ασθενείς με ανεγχείρητες μεταστάσεις θεωρούνται καλοί υποψήφιοι για RFA. Ασθενείς ακόμα με καρδιοπάθεια ή πνευμονοπάθεια οδηγούνται σε εναλλακτική θεραπεία με RFA. O αριθμός των μεταστάσεων αποτελεί ακόμα ένα κριτήριο αυτής της θεραπείας. Εώς τρείς μεταστάσεις μικρότερες των 3 εκ μπορούν να αντιμετωπισθούν υπό αξονικό τομογράφο ή Λαπαροσκοπικά. Βεβαίως η Λαπαροσκοπική μέθοδος έχει πλεονεκτήματα και έχει αποδείξει την υπεροχή της σε σχέση με τη διαδερμική εφαρμογή υπό Αξονικό.

Η Λαπαροσκοπική τεχνική φαίνεται να υπερτερεί σχετικά με την αποτελεσματικότητα νέκρωσης των όγκων. Η παραμονή των ασθενών δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες όσο και η υπό Αξονικό αντίστοιχη. Υπερτερεί επίσης σχετικά με την αναγνώριση και άλλων εστιών που δεν φαίνονται στην Αξονική Τομογραφία και μπορεί να ολοκληρωθεί η νέκρωση πολλαπλών εστιών σε μια μόνο συνεδρία ενώ η Διαδερμική μέσω Αξονικού πρέπει να επαναληφθεί αρκετές φορές. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η χρήση ραδιοσυχνοτήτων (Λαπαροσκοπικά ή Διαδερμικά υπό Αξονικό) θα πρέπει να διενεργείται σε Κλινικές που διαθέτουν όχι μόνο την υποδομή αλλά και την κάλυψη από Χειρουργική ομάδα εξειδικευμένη στην αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών από την τεχνική και στην επιλογή της καλύτερης δυνατής μεθόδου.

Συνοψίζοντας , η επιλογή της RFA ως μοναδικής θεραπευτικής αγωγής του Μεταστατικού Καρκίνου του Ήπατος πρέπει να γίνεται όταν διαγιγνώσκεται:

Μη χειρουργήσιμη νόσος στο ήπαρ μετά από Ογκολογικό Συμβούλιο που περιλαμβάνει έμπειρο Ηπατο-Χειρουργό με πιστοποιημένη εξειδίκευση.

Η παρακολούθηση των ασθενών γίνεται με αξονική τομογραφία πριν και μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας, μετά από ένα μήνα, 2 , 3 , 6 και 12 μήνες από την πρώτη θεραπεία. Κατά την παρακολούθηση (follow-up) των ηπατικών μεταστάσεων , σημαντική είναι αφ’ ενός μεν η απεικόνιση της πρόσληψης του σκιαγραφικού που αφορά φλεγμονώδη αντίδραση στο θερμοκαυτηριαστικό αποτέλεσμα και αφ’ ετέρου η καταγραφή της τιμής του καρκινικοεμβρυικού αντιγόνου (CEA).

Ο ρόλος του τομογράφου ποζιτρονίων (PET) στην παρακολούθηση των εν λόγω ασθενών είναι σημαντικός διότι συνεισφέρει στην πλέον αξιόπιστη απεικόνιση της πορείας των ενδοηπατικών και εξωηπατικών μεταστάσεων. Οι επιπλοκές μετά από RFA κατά σειρά συχνότητας , είναι το υποκάψιο , ή , παρεγχυματικό αιμάτωμα στο ήπαρ , η βλάβη ηπατικού αγγείου (θρόμβωση με απότοκο ηπατικό έμφρακτο), ο ασκίτης, η υπεζωκοτική συλλογή ομόπλευρα, η παραμονή εμπύρετου μετά το πρώτο τετραήμερο και το ηπατικό απόστημα. Ανάλογα με το κέντρο όπου εφαρμόζονται οι εν λόγω θεραπείες, κυμαίνονται από 2,3% έως 31,6%. Οι επιπλοκές σχετίζονται με το είδος της χρησιμοποιούμενης θερμοκαυτηριαστικής βελόνας, τη γεννήτρια, τη συσκευή που χρησιμοποιούμε και το ποσοστό της νέκρωσης του όγκου.

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2017-12-29T13:00:00+02:00
Go to Top