Χειρουργική Εκτομή ΗΚΚ (Ηπατεκτομή)

Η χειρουργική αφαίρεση του ΗΚΚ  (Ηπατεκτομή) μαζί με τη μεταμόσχευση αποτελούν τις θεραπείες εκλογής

Βασική προϋπόθεση για χειρουργική εκτομή του ηπατοκυτταρικού καρκίνου είναι το στάδιο της νόσου, η γενική κατάσταση του ασθενούς και οι ηπατικές εφεδρείες.

Η αποτελεσματικότερη θεραπεία για τους πρωτοπαθείς όγκους του ήπατος είναι η χειρουργική εξαίρεση της περιοχής του ήπατος που νοσεί, ηπατεκτομή. Μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 80 η χειρουργική εξαίρεση των πρωτοπαθών όγκων του ήπατος εκτελούνταν πολύ σπάνια. Στις μέρες μας όμως εξαιρετικά πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις ήπατος εκτελούνται με μεγάλη συχνότητα, επιτυχία και ασφάλεια και στην Μονάδα Χειρουργικής Ήπατος της Χειρουργικής κλινικής του Γ.Ν. ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ‘ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ’.

Ο σημαντικότερος κίνδυνος μετά ηπατεκτομή, ειδικά σε κιρρωτικά ήπατα είναι η εμφάνιση ηπατικής ανεπάρκειας. Το φυσιολογικό ήπαρ μπορεί να ανεχθεί αφαίρεση 70-80% του παρεγχύματος με την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποστεί κάποιου είδους βλάβη από προηγηθείσα χημειοθεραπεία ή ενεργό ηπατίτιδα. Ασθενείς με Child A, απουσία πυλαίας υπέρτασης και φυσιολογική χολερυθρίνη αποτελούν το καλύτερο δείγμα για ηπατεκτομή. Τεχνικές βελτίωσης έχουν οδηγήσει σε μείωση της νοσηρότητας και της θνητότητας. Η χρήση του διεγχειρητικού υπερηχογραφήματος είναι απαραίτητη για την αναγνώριση και αφαίρεση παράπλευρων ηπατικών εστιών ή δορυφόρων οζιδίων. Η χειρουργική εκτομή μεγάλων όγκων δεν αποτελεί αντένδειξη επιβάλει όμως συχνά την απώλεια σημαντικού τμήματος ήπατος. Στις περιπτώσεις αυτές δύναται να προηγηθεί χημειοεμβολισμός ή εμβολισμός της πυλαίας. Ο τελευταίος οδηγεί σε ατροφία του υπό αφαίρεση τμήματος του ήπατος και αντιρροπιστική υπερτροφία του υπολειπόμενου ήπατος.

Οι γιατροί της Mονάδας μας επιτελούν πρωτοποριακές χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες αφήνουν ανέπαφο περισσότερο φυσιολογικό ηπατικό ιστό υποβοηθώντας έτσι την ταχύτερη αναγέννησή του και μειώνοντας τις απώλειες αίματος. Πρόσφατες βελτιώσεις στην χορηγούμενη αναισθησία έχουν επίσης οδηγήσει σε ελάττωση της απώλειας αίματος κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα την γρηγορότερη ανάρρωση και την ταχύτερη αποκατάσταση των ασθενών. Λαπαροσκοπικές Τεχνικές εφαρμόζονται με επιτυχία σε επιλεγμένους ασθενείς στη Κλινική μας.

Σήμερα έχουν αναπτυχθεί εναλλακτικές θεραπευτικές στρατηγικές, όταν η χειρουργική αφαίρεση δεν είναι εφικτή, με αποτελέσματα όμως πτωχότερα σε σύγκριση με τη χειρουργική θεραπεία. Οι τεχνικές εφαρμόζονται Λαπαροσκοπικά ,Ανοικτά ή κατευθυνόμενα με Αξονικό τομογράφο.Η Λαπαροσκοπική τεχνική φαίνεται να υπερτερεί σχετικά με την αποτελεσματικότητα νέκρωσης των όγκων. Η παραμονή των ασθενών δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες όσο και η υπό Αξονικό αντίστοιχη .Υπερτερεί όμως σχετικά με την αναγνώριση και άλλων εστιών που δεν φαίνονται στην Αξονική Τομογραφία και μπορεί να ολοκληρωθεί η νέκρωση πολλαπλών εστιών σε μια μόνο συνεδρεία ενώ η Διαδερμική μέσω Αξονικού πρέπει να επαναληφθεί αρκετές φορές. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η χρήση ραδιοσυχνοτήτων (Λαπαροσκοπικά ή Διαδερμικά υπό Αξονικό) θα πρέπει να διενεργείται σε Κλινικές που διαθέτουν όχι μόνο την υποδομή αλλά και την κάλυψη από Χειρουργική ομάδα εξειδικευμένη στην αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών από την τεχνική και στην επιλογή της καλύτερης δυνατής μεθόδου.

 

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-01-20T22:27:39+02:00
Go to Top