Αδενοκαρκίνωμα Κεφαλής του Παγκρέατος

Το Αδενοκαρκίνωμα Κεφαλής του Παγκρέατος είναι το πιο συχνό είδος καρκίνου που εντοπίζεται στο πάγκρεας, όπως έχουμε αναλύσει και σε προηγούμενες αναρτήσεις μας. Η θεραπεία εκλογής για αδενοκαρκινώματα της κεφαλής του παγκρέατος αποτελεί η χειρουργική επέμβαση με τη μέθοδο Whipple (Παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή), στην οποία αφαιρούνται η κεφαλή του παγκρέατος, το δωδεκαδάκτυλο, ο χοληδόχος πόρος, η χοληδόχος κύστη και το τελικό τμήμα του στομάχου.

Η πρόοδος της χειρουργικής έχει επιφέρει και τροποποιήσεις στην κλασσική επέμβαση Whipple με στόχο την ομαλή αποκατάσταση της λειτουργίας του πεπτικού μετεγχειρητικά, την αποφυγή επιπλοκών και φυσικά την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη αφαίρεση του αδενοκαρκινώματος.

Μια τροποποίηση στην κλασσική Whipple αποτελεί η  Παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή με διατήρηση του πυλωρού του στομάχου (PYLOROUS PRESERVING PANCREATICODUODENECTOMY), την οποία παρουσιάζουμε στην παρούσα ανάρτηση.  Το περιστατικό αφορά σε Αδενοκαρκίνωμα της Κεφαλής του Παγκρέατος. Η διάγνωση πραγματοποιήθηκε αρχικά με απεικονιστικές εξετάσεις  (αξονική τομογραφία). Στη συνέχεια ο ασθενής υπεβλήθει σε ενδοσκοπικό υπέρηχο με βιοψίες και τοποθέτηθηκαν STENT στο χοληδόχο και στον παγκρεατικό πόρο. Παράλληλα, οι βιοχημικές εξετάσεις κατέδειξαν αυξημένες τιμές στον δείκτη CA19-9 γεγονός που πιστοποίησε περαιτέρω το είδος της νεοπλασίας. Αφού εκτιμήσαμε συνολικά το περιστατικό, διενεργήσαμε επέμβαση Whipple με διατήρηση του πυλωρού του στομάχου.

CT Scans

Απεικονίσεις Αδενοκαρκινώματος του Παγκρέατος

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-04-24T22:01:46+02:00
Go to Top