Σφηνοειδής Εκτομή Μετάστασης Ήπατος από το Ορθό

Η σφηνοειδής εκτομή μεταστάσεων του ήπατος είναι μια τοπική τμηματική εκτομή που διενεργείται σε μονήρεις ή μικρές μεταστάσεις που είναι επιφανειακές και έχουν επιφέρει περιορισμένη βλάβη. Στην σφηνοειδή εκτομή αφαιρείται η μετάσταση μαζί με ένα μικρό μέρος του λοβού του ήπατος πλησίον της μετάστασης. Είναι ένα χειρουργείο ελάχιστα επεμβατικό σε σχέση με την ηπατεκτομή αλλά ενδείκνυται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μεταστάσεων.

Η ανάρτησή μας αφορά σε μονήρη Μετάσταση Ήπατος από το Ορθό. Η πρωτοπαθής εστία είχε αφαιρεθεί σε προηγούμενο χειρουργείο. Η διάγνωση της μετάστασης έγινε απεικονιστικά μέσω PET Scan. Η απεικόνιση κατέδειξε ότι η μετάσταση ήταν επιφανειακή και είχε επιφέρει περιορισμένη βλάβη στους παρακείμενους ηπατικούς ιστούς.

Διάγνωση

Μονήρης Μετάσταση Ήπατος από το Ορθό με επιφανειακή βλάβη στο Τμήμα VIIΙ του ήπατος

Θεραπεία

Σφηνοειδής εκτομή της μετάστασης (μεταστασεκτομή)

Ο ασθενής εξήλθε από το νοσοκομείο σε άριστη κατάσταση την τρίτη ημέρα μετά το χειρουργείο.

PET CT

Απεικόνιση Μετάστασης Ήπατος

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-05-20T17:29:37+02:00
Go to Top