Ηπατοκυτταρικός Καρκίνος σε έδαφος Ηπατίτιδας Β

Ο Ηπατοκυτταρικός ΚαρκίνοςΗπατοκυτταρικό Καρκίνωμα ΗΚΚ) είναι ο πέμπτος σε συχνότητα εμφάνισης σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ η Ελλάδα είναι η χώρα της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης ΗΚΚ. Η πλειονότητα των όγκων Ηπατοκυτταρικού Καρκίνου αναπτύσσονται σε έδαφος χρόνιας ηπατικής φλεγμονής ή κίρρωσης, συνέπεια λοιμόξεων από τους ιούς της ηπατίδας B και C. Ειδικά ο ιός της Ηπατίτιδας Β είναι άμεσα συνδεδεμένος με την εμφάνιση ηπατοκυτταρικού καρκίνου, καθώς η δράση της νόσου με ενσωμάτωση ιικού DNA στα υγιή κύτταρα του ήπατος έχει ως συνέπεια την γονιδιακή αλλοίωση, τον άναρχο πολλαπλασιασμό των κυττάρων και την τελική εμφάνιση δυσπλασιών. Σε περιβάλλον κίρρωσης λόγω Ηπατίτιδας Β, τα κύτταρα του ήπατος παθαίνουν βλάβες, καταστρέφονται και δεν μπορούν να αποκατασταθούν. Σε αυτό το περιβάλλον δημιουργείται γόνιμο έδαφος για την μελλοντική εμφάνιση Ηπατοκυτταρικού Καρκίνου.

Στην ανάρτησή μας, παρουσιάζουμε περιστατικό ασθενούς με Ηπατοκυτταρικό Καρκίνο, αναπτυγμένο σε έδαφος κίρρωσης ως συνέπεια της Ηπατίτιδας Β. Ο ασθενής υπεβλήθη σε screening με υπερηχογράφημα και μέτρηση Α φετοπρωτεΐνης. Η εμφάνιση υψηλών επιπέδων της  Α φετοπρωτεΐνης στους ενήλικες συνδέεται και με τον άναρχο πολλαπλασιασμό μη υγιών κυττάρων καταμαρτυρώντας συχνά την ύπαρξη Ηπατοκυτταρικού Καρκίνου. Ο ασθενής διαγνώσθηκε με ΗΚΚ επί εδάφους Κίρρωσης του Ήπατος με μείωση των αιμοπεταλίων και υπερτροφία του Αριστερού Ηπατικού λοβού. Μετά τον πλήρη προεγχειρητικό έλεγχο, διενεργήσαμε Ηπατεκτομή των Τμημάτων IVa & VIII του ήπατος, αφαιρώντας το ΗΚΚ μαζί με την περιοχή του ήπατος που νοσούσε.

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-03-27T07:57:56+02:00
Go to Top