Νευροενδοκρινής Όγκος Παγκρέατος

Μη λειτουργικός νευροενδοκρινής Όγκος Παγκρέατος

Προηγήθηκε ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα με βιοψία για την ιστολογική διάγνωση και πλήρης σταδιοποίηση με αξονική τομογραφία, μαγνητική και PET scan με γάλλιο

Η ασθενής υπεβλήθη σε περιφερική παγκρεατεκτομή με σπληνεκτομή anterior RAMPS

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2024-05-20T15:23:15+02:00
Go to Top