Ινοπεταλιωδες καρκίνωμα

Ασθενής 40 ετών με ινοπεταλιωδες καρκίνωμα ήπατος. Η Διάγνωση ετεθει μετα απο βιοψία υπό αξονικό τομογράφο. Α φετοπρωτεινη κφ. Ο όγκος βρίσκεται σε κεντρική θέση και η ασθενής υποβλήθηκε σε αρ εκτεταμένη ηπατεκτομη με λεμφαδενικο καθαρισμο.Τα ινοπεταλιωδη είναι σπάνια νεοπλάσματα που αφορούν νέους ασθενείς με μετάλλαξη στο χρωμόσωμα 19.Αναπτύσσονται σε φυσιολογικό ήπαρ και είναι χημειοανθεκτικα.Η πρόγνωση τους είναι καλύτερη από τα Ηπατοκυτταρικα Νεοπλάσματα.

CT Scans

Απεικονίσεις αδενοκαρκινώματος

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2020-02-25T11:22:53+02:00
Go to Top