ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕ MALROTATION OF THE RIGHT COLON

ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕ MALROTATION OF THE RIGHT COLON. ΥΠΕΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΕΚΤΟΜΗ

CT Scans

Απεικονίσεις αδενοκαρκινώματος

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2019-04-15T17:12:19+02:00
Go to Top