Ευμεγέθης Μεταστατική Εστία Ήπατος

Το περιστατικό που παρουσιάζουμε αφορά σε γυναίκα ασθενή με Ευμεγέθη Μεταστατική Εστία στο Ήπαρ – διαμέτρου 14 εκ.

Η ιδιαίτερα ευμεγέθης αυτή εστία προήλθε από μετάσταση πρωτοπαθούς καρκίνου του παχέος εντέρου και συγκεκριμένα από το τμήμα του σιγμοειδούς εντέρου και εντοπίστηκε στον δεξιό λοβό του ήπατος καταλαμβάνοντας μεγάλος μέρος αυτού. Η χειρουργική αφαίρεση της εστίας ήταν η μοναδική θεραπεία που μπορούσε να προσφέρει μετεγχειρητική ποιότητα ζωής για την ασθενή με αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και πιθανότητα προοδευτικής πλήρους ίασης. Το μεγάλο μέγεθος όμως της εστίας κατέστησε προσωρινά ανέφικτη τη χειρουργική εκτομή καθώς το υπολειπόμενο υγιές τμήμα του ήπατος μετά την ηπατεκτομή θα ήταν ανεπαρκές για να προκαλέσει την αναγέννηση του οργάνου. Για να αντιμετωπίσουμε το περιστατικό, προχωρήσαμε στις ακόλουθες  προπαρασκευαστικές θεραπείες:

  1. Προεγχειρητική Χημειοθεραπεία

Η ασθενής υπεβλήθει σε προεγχειρητική χημειοθεραπεία 4 κύκλων για μείωση του μεγέθους της εστίας

Β. Εμβολισμός Δεξιού Κλάδου Πυλαίας Φλέβας – Portal Vein Embolization

Η ασθενής υπεβλήθει σε Εμβολισμό του Δεξιού Κλάδου της Πυλαίας Φλέβας με σκοπό την πρόκληση ατροφίας στο  Δεξιό λοβό του ήπατος που έπρεπε να αφαιρεθεί και αντισταθμιστικά την πρόκληση υπερτροφίας του Αριστερού υγιούς ηπατικού λοβού

Αφού ολοκληρώθηκαν οι προπαρασκευαστικές θεραπείες πραγματοποιήθηκε ογκομετρία και αγγειογραφία για την ακριβή μέτρηση του όγκου. Οι εξετάσεις δεν κατέδειξαν μείωση του μεγέθους της εστίας ως συνέπεια της Χημειοθεραπείας. Προκλήθηκε όμως η επιθυμητή ατροφία του Δεξιού λοβού του ήπατος και η υπερτροφία του Αριστερού λοβού ως συνέπεια του Εμβολισμού του Δεξιού Κλάδου της Πυλαίας Φλέβας. Ο όγκος κρίθηκε εξαιρέσιμος καθώς πλέον το μετεγχειρητικό υπόλειμμα ήπατος επαρκές. Προχωρήσαμε στη διενέργεια Δεξιάς Εκτεταμένης Ηπατεκτομής, αφαιρώντας πλήρως την μεταστατική εστία και το τμήμα του ήπατος που είχε προσβληθεί.

CT Scans

Πριν τον Εμβολισμό του Δεξιού Κλάδου της Πυλαίας Φλέβας

Αγγειογραφία

Μετά τον Εμβολισμό του Δεξιού Κλάδου της Πυλαίας Φλέβας

Ογκομετρία Ήπατος

Μετά τον Εμβολισμό του Δεξιού Κλάδου της Πυλαίας Φλέβας

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-06-08T22:54:50+02:00
Go to Top