Λαπαροσκοπική Ηπατεκτομή για Απόστημα Ήπατος

Τα Ηπατικά Αποστήματα είναι λοιμώξεις του ήπατος και διαχωρίζονται σε δύο τύπους:

α) Βακτηριδιακό – Πυογόνο Απόστημα

β) Αμοιβαδικό Απόστημα

Αναλυτικές πληροφορίες για τον κάθε τύπο αποστήματος μπορείτε να βρείτε στην εξειδικευμένη σελίδα μας “Ηπατικά Αποστήματα”

Η θεραπεία εκλογής των αποστημάτων του ήπατος ποικίλει και εξαρτάται από το είδος του αποστήματος καθώς και το μέγεθος της προκληθείσας βλάβης του ήπατος. Στις θεραπείες αυτές συγκαταλέγονται η ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή, η παροχέτευση μέσω αξονικού τομογράφου, η αποστείρωση για αμοιβαδικούς τύπους και τέλος η χειρουργική εκτομή/ηπατεκτομή για τα πιο σοβαρά περιστατικά με ευμεγέθη αποστήματα και εκτεταμένη βλάβη του ήπατος.

Το περιστατικό που παρουσιάζουμε στην παρούσα ανάρτηση αφορά σε Ηπατικό Απόστημα το οποίο αναπτύχθηκε σε περιβάλλον ελκώδους κολίτιδας και ανοσοκαταστολής. Η ελκώδης κολίτιδα προκαλεί φλεγμονές του εντέρου οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν παρακείμενα όργανα. Το περιστατικό εκδηλώθηκε με συμπτώματα έντονου κοιλιακού άλγους, ναυτίας, πυρετός και ρίγη καθώς και ανορεξία. Μετά την πλήρη απεικονιστικό έλεγχο εντοπίσαμε ευμέγεθες ηπατικό απόστημα στον αριστερό λοβό του ήπατος. Λόγω του μεγέθους του αποστήματος και την έκταση της βλάβης του ήπατος. κρίναμε ως θεραπεία εκλογής την ηπατεκτομή του αριστερού λοβού του ήπατος και τη διενέργεια αυτής λαπαροσκοπικά. Προχωρήσαμε στην υλοποίηση Αριστερής Λαπαροσκοπικής Ηπατεκτομής αφαιρώντας το τμήμα του ήπατος που είχε επιμολυνθεί από το ηπατικό απόστημα επί υγιών ορίων.

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-06-02T19:59:59+02:00
Go to Top