Λαπαροσκοπική Ηπατεκτομή

Η Λαπαροσκοπική Ηπατεκτομή είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς με όγκους του ήπατος, εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο αριθμός των εστιών, το μέγεθος και η θέση αυτών.

Τεχνικά, η Λαπαροσκοπική Ηπατεκτομή διενεργείται με τη χρήση βιντεοκάμερας high definition και την εισαγωγή εργαλείων στην περιοχή της κοιλιάς με πολύ μικρές τομές των 5 ή 10 χιλιοστών.

Η διενέργεια ηπατεκτομής λαπαροσκοπικά ενέχει σημαντικά πλεονεκτήματα  σε σχέση με την κλασική ανοικτή ηπατεκτομή:

  • Ελαχιστοποίηση χειρουργικού τραύματος
  • Μικρότερη απώλεια αίματος διεγχειρητικά, αποφυγή μεταγγίσεων
  • Εικόνα υψηλής ευκρίνειας από την βιντεοκάμερα HD με δυνατότητα για ζουμ
  • Αισθητή μείωση του μετεγχειρητικού άλγους
  • Αποφυγή μετεγχειρητικών επιπλοκών
  • Μικρή παραμονή στο νοσοκομείο, γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στην καθημερινότητα

Στην παρούσα ανάρτηση παρουσιάζουμε περιστατικό ασθενούς με Μεταστατικό Καρκίνο του Ήπατος εκ του Παχέος Εντέρου. Οι μεταστατικές εστίες εντοπίστηκαν στον αριστερό λοβό του ήπατος με θεραπεία εκλογής την Αριστερή Πλάγια Ηπατεκτομή (Left Lateral Hepatectomy), η οποία αποτελεί και το λεγόμενο “golden standard” για την πραγματοποίηση Λαπαροσκοπικής Ηπατεκτομής. Ο ασθενής υπεβλήθη σε απεικονιστικό και βιοχημικό προεγχειρητικό έλεγχο. Αφού ελέγξαμε πλήρως την συνολική κατάσταση της υγείας του, προχωρήσαμε στη διενέργεια της Λαπαροσκοπικής Αριστερής Πλάγιας Ηπατεκτομής.

MRI Scans

Απεικονίσεις Μεταστατικού Καρκίνου Ήπατος

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατο Επιστημονικό Άρθρο σχετικά με την Λαπαροσκοπική Ηπατεκτομή

Laparoscopic left lateral hepatic sectionectomy was expected to be the standard for the treatment of left hepatic lobe lesions: A meta-analysis.

Abstract

BACKGROUND:

Laparoscopic left lateral hepatic sectionectomy (LLLHS) has been widely accepted because of the benefits of minimally invasive surgery. We aimed to assess the benefits and drawbacks of left lateral sectionectomy (of segments II/III) compared with laparoscopicand open approaches.

METHODS:

Relevant literature was searched using the PubMed, Embase, Cochrane, and Ovid Medline databases. We calculated odds ratios or mean differences with 95% confidence intervals (CIs) for fixed-effects and random-effects models.

RESULTS:

The meta-analysis included 14 trials involving 685 patients. There were no statistically significant differences between LLLHS and open LLHS (OLLHS) regarding analgesia (P = .31), pedicle clamping (P = .70), operative time (P = .54), hospital expenses (P = .64), postoperative alanine aminotransferase levels (P = .57), resection margin (95% CI -3.02-4.28; P = .73), or tumor recurrence (95% CI 0.51-3.05; P = .62). However, the LLLHS group showed significantly better results regarding blood transfusion (95% CI 0.14-0.73; P = .007), blood loss (95% CI -140.95 to -67.23; P <.001), total morbidity (95% CI 0.24-0.56; P <.01), and hospital stay (95% CI -3.84 to -2.31; P <.001) than the OLLHS group.

CONCLUSION:

LLLHS has an advantage in the hospital stay, blood loss, and total morbidity. It is an ideal method for LLHS surgery

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-06-02T19:54:17+02:00
Go to Top