Λαπαροσκοπική Εκτομή Μεταστάσεων Ήπατος

Η Λαπαροσκοπική Εκτομή Μεταστάσεων του Ήπατος εκ του Παχέος Εντέρου είναι δυνατή εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν:

  • στον αριθμό των μεταστάσεων
  • το μέγεθος των μεταστάσεων
  • τα τμήματα του Ήπατος που έχουν προσβληθεί.

Εφόσον η βλάβη περιορίζεται σε συγκεκριμένα σημεία του ήπατος και έχει σχετικά μικρή έκταση, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην ελάχιστα επεμβατική εκτομή μέσω της λαπαροσκόπησης, αποκομίζοντας με αυτόν τον τρόπο όλα τα ωφέλη αυτής (ελαχιστοποίηση τραύματος, μικρός χρόνος αποκατάστασης, ελαχιστοποίηση άλγους για τον ασθενή).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής της Λαπαροσκοπικής Εκτομής Μεταστάσεων Ήπατος, αποτελεί το περιστατικό που παρουσιάζουμε στην παρούσα ανάρτηση. Πρόκειται για ασθενή που διαγιγνώσθηκε με Μονήρη Μετάσταση Υποκάψια στο Τμήμα VII του Ήπατος.  Η εκτομή πραγματοποιήθηκε λαπαροσκοπικά.

MRI Scans

Απεικονίσεις Μετάστασης Ήπατος εκ του Παχέος Εντέρου

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-04-22T11:44:41+02:00
Go to Top