Λαπαροσκοπική Εκτομή ΗΚΚ

Η Λαπαροσκοπική Εκτομή ΗΚΚ μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να διενεργηθεί σε όγκους του ήπατος που δημιουργούνται σε έδαφος Ηπατίτιδας B. Τα οφέλη για τον ασθενή είναι πολλαπλά και σημαντικά καθώς πρόκειται για μία ελάχιστα επεμβατική χειρουργική εκτομή που μειώνει το μέγεθος του τραύματος, το μετεγχειρητικό άλγος και το χρόνο πλήρους αποκατάστασης.

Στην ανάρτηση παρουσιάζουμε περιστατικό ασθενούς με ΗΚΚ (Ηπατοκυτταρικό Καρκίνωμα), το οποίο αναπτύχθηκε σε έδαφος Ηπατίδιδας Β. Ο όγκος εντοπίστηκε στο Τμήμα VI του ήπατος και ο προεγχειρητικός απεικονιστικός έλεγχος κατέδειξε την ύπαρξη όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για την επιλογή της λαπαροσκοπικής εκτομής. Διενεργήσαμε την επέμβαση αφαιρώντας τον όγκο και τους γειτονικούς ιστούς λαπαροσκοπικά.

CT Scans

Απεικονίσεις ΗΚΚ

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-09-12T17:47:55+02:00
Go to Top