Δεξιά Ηπατεκτομή με Anterior Approach

Για την διενέργεια μιας επιτυχημένης χειρουργικά ηπατεκτομής σε ευμεγέθη, μεταστατικό ή πρωτοπαθή όγκο του ήπατος, επιλέγουμε την  τεχνική Anterior Approach (Πρόσθια Προσπέλαση), ως ασφαλέστερη εναλλακτική της συμβατικής τεχνικής. Ειδικά σε περιστατικά ευμεγέθων όγκων στον Δεξιό Λοβό του Ήπατος, εφαρμόζουμε την τεχνική Anterior Approach (Πρόσθια Προσπέλαση). Η τεχνική επιλέγεται για λόγους αποφυγής διασποράς καρκινικών κυττάρων και για τεχνικούς λόγους όταν η κινητοποίηση του όγκου παρουσιάζει δυσκολίες που σχετίζονται με το μέγεθος του όγκου η την τοπική διήθηση αυτού. Με την Anterior Approach (Πρόσθια Προσπέλαση), μια ιδιαίτερα λεπτή τεχνική εκτομής που διενεργείται μόνο από έμπειρους ήπατο-χειρουργούς επιτυγχάνουμε την ολοκλήρωση της παρεγχυματικής τομής και τον πλήρη έλεγχο της εκροής των φλεβών αποφεύγοντας την άσκηση πίεσης στα καρκινικά κύτταρα και την ενδεχόμενη διασπορά τους στην κυκλοφορία κατά την διάρκεια της κινητοποίησης του όγκου.

Τα αποτελέσματα μακροχρόνιων ερευνών έχουν αποδείξει ότι για ασθενείς με ευμεγέθη όγκο στο Δεξιό Λοβό του Ήπατος η τεχνική Anterior Approach (Πρόσθια Προσπέλαση) έχει τα εξής οφέλη:

  • σημαντικά μικρότερη ενδοεγχειρητική απώλεια αίματος και ελάχιστες ανάγκες μετάγγισης αίματος
  • χαμηλότερο ποσοστό θνητότητας στο νοσοκομείο
  • μεγαλύτερη μέση επιβίωση χωρίς  τη νόσο και συνολικά μεγαλύτερη μέση επιβίωση

Στην ανάρτησή μας παρουσιάζουμε περιστατικό ασθενούς με Ευμεγέθη Μεταστατικό Όγκο στο Δεξιό Λοβό του Ηπατος (9,5 εκατοστών). Ο όγκος προσφυόταν στο διάφραγμα και λόγω μεγέθους, διενεργήσαμε Δεξιά Ηπατεκτομή με Anterior Approach (Πρόσθια Προσπέλαση). Το χειρουργείο ολοκληρώθηκε με ασφάλεια για τον ασθενή, επιτυγχάνοντας την μικρότερη δυνατή απώλεια αίματος και την ασφαλή αφαίρεση του όγκου από το όργανο.

CT Scans

Απεικονίσεις Ευμεγέθους Μεταστατικού Όγκου στο Δεξιό Λοβό του Ήπατος

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-03-01T22:51:57+02:00
Go to Top