Καρκίνος Ήπατος σε έδαφος Ηπατίτιδας Β & C

Η σχέση του πρωτοπαθούς καρκίνου του ήπατος – ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) – με τους ιούς της ηπατίτιδας Β και C είναι άμεση. Ποσοστό 25% των φορέων της ηπατίτιδας B θα αναπτύξουν κάποια στιγμή ΗΚΚ ενώ ποσοστό που αγγίζει το 82% των συνολικών περιστατικών ΗΚΚ στη Δύση σχετίζονται με την ηπατίτιδα C. Συνολικά, η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β και C  ευθύνεται για ποσοστό που ξεπερνά το 75% των περιστατικών που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του ήπατος ετησίως.

Όταν οι ιοί της ηπατίτιδας B & C συνυπάρχουν στο ήπαρ, τότε παρουσιάζουν συνέργεια ως προς την ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου ΗΚΚ, καθώς η χρόνια ηπατική βλάβη από τη συλλοίμωξη των δύο ιών οδηγεί προοδευτικά στην απορρύθμιση σημαντικών μηχανισμών λειτουργίας των κυττάρων του ήπατος και τη ροπή τους προς την κακοήθη ανάπτυξη (ηπατοκυτταρικός καρκίνος – ΗΚΚ).

Στην παρούσα ανάρτηση παρουσιάζουμε περιστατικό ΗΚΚ σε έδαφος συλλοίμωξης Ηπατίτιδας B & C. Εκτιμήσαμε προσεκτικά το περιστατικό συνυπολογίζοντας το μέγεθος του όγκου, τη θέση του, τον αριθμό των τμημάτων του ήπατος που έχουν προσβληθεί από τον όγκο και τη συνολική λειτουργικότητα του ήπατος. Επιλέξαμε να προχωρήσουμε στη χειρουργική αφαίρεση των τμημάτων IV & V του ήπατος με ηπατεκτομή επί υγιών ορίων, θεραπεία εκλογής για τον ΗΚΚ.

Διάγνωση

ΗΚΚ σε έδαφος Ηπατίτιδας B & C

Θεραπεία

Ηπατεκτομή – Χειρουργική αφαίρεση των τμημάτων IV & V του ήπατος.

MRCP scans

Απεικονίσεις HKK σε έδαφος Ηπατίτιδας B & C

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-01-21T10:00:35+02:00
Go to Top