Λαπαροσκοπική Χαμηλή Πρόσθια Εκτομή Ορθού & Εκτομή Ηπατικών Μεταστάσεων

Ποσοστό 20-25% όλων των περιστατικών που διαγιγνώσκεται με Καρκίνο Παχέος Εντέρου ή Καρκίνο Ορθού ταυτόχρονα διαγιγνώσκονται με μεταστάσεις (σύγχρονες μεταστάσεις). Όπως έχουμε αναλύσει σε πληθώρα αναρτήσεων μας, το ήπαρ είναι το πλέον σύνηθες σημείο ανεύρεσης μεταστάσεων του πρωτοπαθούς καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού. Η χειρουργική προσέγγιση των ασθενών με σύγχρονες ηπατικές μεταστάσεις είναι εξατομικευμένη και εξαρτάται άμεσα από την κλινική εικόνα του ασθενούς και τη δυνατότητα πραγματοποίησης σύγχρονης εκτομής τόσο της πρωτοπαθούς εστίας που βρίσκεται στο παχύ έντερο ή το ορθό, όσο και των ηπατικών μεταστάσεων. Εφόσον, η συνεξαίρεση κριθεί δυνατή, τότε προχωράμε στην σύγχρονη  υλοποίηση των χειρουργικών επεμβάσεων.

Στο περιστατικό που παρουσιάζουμε, η ασθενής διαγιγνώσθηκε με πρωτοπαθή εστία στην περιοχή του ορθοσιγμοειδούς του εντέρου και σύγχρονες ηπατικές μεταστάσεις. Έγινε συνολική εκτίμηση του περιστατικού μέσω των απεικονίσεων CT, της γενικής κλινικής εικόνας  καθώς και του προεγχειρητικού ελέγχου και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην συνεξαίρεση πρωτοπαθούς όγκου και μεταστάσεων ήπατος. Αναφορικά με την πρωτοπαθή εστία, επιλέξαμε τη χειρουργική αφαίρεση με την μέθοδο της Λαπαροσκοπικής Χαμηλής Πρόσθιας Εκτομής, ελάχιστα επεμβατική σε σχέση με την ανοικτή χειρουργική επέμβαση, ενώ για τις ηπατικές μεταστάσεις πραγματοποιήσαμε σφηνοειδείς εκτομές αυτών. Με αυτήν την χειρουγική προσέγγιση, ελαχιστοποιήσαμε το μετεγχειρητικό άλγος της ασθενούς καθώς και το χρόνο μετεγχειρητικής νοσηλείας της που θα ήταν σαφώς μεγαλύτερος εάν είχε υποβληθεί ταυτόχρονα σε δύο ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις.

Διάγνωση

Αδενοκαρκίνωμα στην περιοχή του ορθοσιγμοειδούς με μεταστάσεις στο ήπαρ.

Θεραπεία

Λαπαροσκοπική Χαμηλή Πρόσθια Εκτομή Ορθού και Σφηνοειδείς Εκτομές Ηπατικών Μεταστάσεων

CT Scans

Απεικονίσεις Μεταστατικού Καρκίνου Ήπατος

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-01-20T00:58:44+02:00
Go to Top