Χολαγγειοκαρκίνωμα δεξιού ηπατικού λοβού – Εμβολισμός ΔΕ κλάδου πυλαίας και ERCP

2018-10-02T13:57:11+02:00

Ασθενής με χολαγγειοκαρκίνωμα ευμεγέθες δεξιού ηπατικού λοβού. Υπεβλήθει σε εμβολισμό ΔΕ κλάδου πυλαίας για να υπερτραφεί ο αρ λοβός του ήπατος και ERCP για αποφρακτικό ίκτερο. Ακολούθησε ΔΕ ηπατεκτομή και ηπατονηστιδική αναστόμωση με έλικα λεπτού εντέρου με τον αρ ηπατικό πόρο.