ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΗΘΗΣΗ ΠΥΛΑΙΑΣ ,ΣΠΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΥ ΦΛΕΒΑΣ.

2019-04-15T17:33:11+02:00

ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΗΘΗΣΗ ΠΥΛΑΙΑΣ ,ΣΠΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΥ ΦΛΕΒΑΣ.ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ.