Ιατρογενής Κάκωση Ε2 κατά Strassberg

2017-12-29T22:53:28+02:00

Οι ιατρογενείς κακώσεις των χοληφόρων και η θεραπεία αυτών εξαρτώνται από την ακριβή ανατομία εκάστης. Η κωδικοποίηση των κακώσεων των χοληφόρων κατά Strassberg είναι η πιο ακριβής ταξινόμησή τους που προσδιορίζει και τη θεραπευτική αγωγή αυτών. Το ακόλουθο περιστατικό κάκωσης χοληφόρων μελετήθηκε απεικονιστικά ταξινομώντας την κάκωση στην κατηγορία