Απόστημα Ήπατος

2020-07-31T11:14:56+02:00

Υποδιαφραγματικο απόστημα.Ο ασθενής μετα απο θλαστικό τραυμα ήπατος υπεβλήθη σε εμβολισμό .Ακολουθησε η δημιουργία υποδιαφραγματικου αποστηματος και πολλαπλές προσπάθειες ανεπιτυχους παροχέτευσης υπό αξονικό . Εισήχθη στην Κλινική μας όπου και υπεβλήθη σε hand assisted lap drainage.