Μη Λειτουργικό ΝΕΤ Παγκρέατος

Οι Νευροενδοκρινείς Όγκοι  – ΝΕΤ Παγκρέατος ταξινομούνται σε λειτουργικούς και μη λειτουργικούς όγκους. Οι μη λειτουργικοί όγκοι είναι ασυμπτωματικοί και έτσι η διάγνωσή τους γίνεται συνήθως τυχαία σε κάποιο απεικονιστικό έλεγχο.

Στην παρούσα ανάρτηση παρουσιάζουμε περιστατικό άνδρα ασθενούς 62 ετών με μη λειτουργικό ΝΕΤ παγκρέατος. Ο όγκος εντοπίστηκε στο σώμα του παγκρέατος σε απεικονιστικό έλεγχο και είχε διάμετρο 2εκ. Η χειρουργική θεραπεία εκλογής για τον συγκεκριμένο όγκο βάσει της θέσης εντοπισμού είναι η Περιφερική Παγκρεατεκτομή. Μετά τον πλήρη προεγχειρητικό έλεγχο προχωρήσαμε στη διενέργεια Περιφερικής Παγκρεατεκτομής και Σπληνεκτομής. Ο ασθενής εξήλθε από το νοσοκομείο σε πολύ καλή κατάσταση την πέμπτη μετεγχειρητική ημέρα.

CT Scans

Απεικονίσεις Μη Λειτουργικού ΝΕΤ Παγκρέατος

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-08-16T18:46:49+02:00
Go to Top