Τμηματική Οπίσθια Εκτομή – Posterior Sectorectomy

Η Τμηματική Οπίσθια Εκτομή – Posterior Sectorectomy, είναι ένα είδος ηπατεκτομής που διενεργείται στο δεξιό λοβό του ήπατος αφαιρώντας τα Τμήματα VI & VII του οργάνου. Η Τμηματική Οπίσθια Εκτομή διαφέρει σε σχέση με την Δεξιά Ηπατεκτομή καθώς στη συγκεκριμένη επέμβαση αφαρούνται μόνο τα τμήματα VI & VII του ήπατος αντί ολόκληρου του Δεξιού λοβού. Σύμφωνα με μελέτες που έχουν διεξαχθεί η Τμηματική Οπίσθια Εκτομή ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες μετεγχειρητικής ηπατικής ανεπάρκειας καθώς το εναπομείναν παρέγχυμα του οργάνου μετά την επέμβαση είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το παρέγχυμα της Δεξιάς Ηπατεκτομής και πρέπει να προτιμάται όταν είναι τεχνικά εφικτή και ογκολογικά ορθή.

Στην παρούσα ανάρτηση παρουσιάζουμε περιστατικό ασθενούς με μεταστατικό καρκίνο ήπατος. Ο ασθενής διεγνώσθη προ διετίας με Καρκίνο στο Ορθό. Ο όγκος εντοπίσθηκε σε απόσταση 6εκ. από τον δακτύλιο και εξαιρέθηκε χειρουργικά, ενώ δεν υπήρχαν σύγχρονες ηπατικές μεταστάσεις.  Έκτοτε ο ασθενής υποβαλλόταν σε τακτικούς προγραμματισμένους ελέγχους follow-up ανά εξάμηνο με MRI scan και παρακολούθηση καρκινικών δεικτών. Τον Απρίλιο του 2018 στο πλαίσιο ενός ελέγχου εντοπίστηκαν 2 μεταστατικές εστίες στο ήπαρ στα Τμήματα VI & VII. Εξετάσαμε προσεκτικά το περιστατικό και κρίναμε εφικτή την πραγματοποίηση Τμηματικής Οπίσθιας Εκτομής  – Posterior Sectorectomy, καθώς κρίναμε πως ήταν τεχνικά εφικτή και οι μεταστάσεις ήταν μικρές και περιορισμένες στα Τμήματα VI & VII του ήπατος.  Προχωρήσαμε στη διενέργεια του χειρουργείου με τη συμβολή  διεγχειρητικού υπερηχογραφήματος που βοήθησε στην ανάδειξη της Δεξιάς Ηπατικής Φλέβας και της Μεταστατικής εστίας.

MRI Scan

Απεικονίσεις Μεταστατικού Καρκίνου Ήπατος

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-06-12T22:44:33+02:00
Go to Top