Ενδοηπατικό Χολαγγειοκαρκίνωμα με Διήθηση Ηπατικών Φλεβών

Το ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκινωμα εντοπίζεται στο εσωτερικό του ηπατικού παρεγχύματος  στο χοληφόρο δένδρο και ενίοτε είναι διηθητικό προς τα μεγάλα αγγεία και τις φλέβες του ήπατος. Η χειρουργική αφαίρεση συχνά αφορά σε εκτεταμένες ηπατεκτομές που συνοδεύονται από εφαρμογή σύνθετων αγγειοχειρουργικών τεχνικών και αναστομώσεων.

Το περιστατικό της ανάρτησης αφορά σε γυναίκα ασθενή που διαγνώσθηκε με ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα πυλών ήπατος. Το χολαγγειοκαρκίνωμα ήταν εκτεταμένο με διήθηση στην συμβολή των ηπατικών φλεβών. Η επικείμενη χειρουργική επέμβαση είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας λόγω της επέκτασης του όγκου στις πύλες του ήπατος και της εκτεταμένης διήθησης των αγγείων έως τις ηπατικές φλέβες.  Πραγματοποιήσαμε πλήρη προεγχειρητικό έλεγχο με απεικονιστικές και βιοχημικές εξετάσεις όπου διαπιστώσαμε πως ο όγκος ήταν οριακά εξαιρέσιμος και η ηπατεκτομή έπρεπε να συνοδευτεί από ηπατονηστιδική αναστόμωση.

Διάγνωση

Ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα πυλών ήπατος με διήθηση της συμβολής των ηπατικών φλεβών.

Θεραπεία

Διενέργεια Δεξιάς Εκτεταμένης Ηπατεκτομής με Ηπατονηστιδική Αναστόμωση με το Β3 Χοληφόρο του Αριστερού Λοβού του Ήπατος – Β3 Ηπατονηστιδική Αναστόμωση. Πραγματοποιήθηκε εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός της περιοχής.

CT Scans

Προεγχειρητικές Απεικονίσεις Χολαγγειοκαρκινώματος

Μετεγχειρητική Χολαγγειογραφία

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-06-07T21:20:20+02:00
Go to Top