Ο εχινόκοκκος ήπατος είναι μία παρασιτική νόσος, που οφείλεται σε ένα σκώληκα, που ονομάζεται “ταινία” ή “εχινόκοκκος” . Στην Ελλάδα και γενικά στη Μεσόγειο ο τύπος εχινόκοκκου που απαντάται είναι ο Echinococcus Granulosus, ο οποίος παρασιτεί στο λεπτό έντερο των σκύλων.  Η  λοίμωξη των ανθρώπων από τον εχινόκοκκο επιτελείται με την τυχαία βρώση αυγών του παρασίτου μαζί με την τροφή. Τα έμβρυα που απελευθερώνονται διαπερνούν το λεπτό έντερο, εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος και μεταφέρονται σε διάφορα όργανα, συνήθως στο ήπαρ και τους πνεύμονες, όπου συγκροτούν υδατίδες κύστεις. Οι κύστεις αυτές δύναται προοδευτικά να αυξηθούν σε μέγεθος και να προκαλέσουν συμπτώματα. Ειδικά οι ηπατικές κύστεις δεν εμφανίζουν συμπτώματα αν δεν αυξηθούν σε μέγεθος και μπορεί να διαγνωσθούν τυχαία σε κάποιο απεικονιστικό έλεγχο. Εάν αυξηθούν σε μέγεθος, τότε μπορεί να ασκήσουν πίεση σε γειτονικούς ιστούς  και να προκαλέσουν απόφραξη χοληφόρων, ίκτερο, χολαγγειίτιδα, κίρρωση.  Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις η ρήξη των κύστεων μπορεί να προκαλέσει αλλεργικά φαινόμενα, επιμόλυνση παρακείμενων οργάνων ακόμη και θάνατο.

Στην ανάρτησή μας παρουσιάζουμε περιστατικό συμπτωματικού εχινόκοκκου ήπατος σε γυναίκα ασθενή. Μεταξύ της εχινοκόκκου κύστεως και του χοληφόρου δένδρου διαπιστώθηκε επικοινωνία (συρίγγιο), καθώς η εχινόκοκκος κύστη έχει την τάση να διαβρώνει τα χοληφόρα. Αντιμετωπίσαμε το περιστατικό διενεργώντας παροχέτευση της κύστεως και τοποθετώντας σωλήνα Kehr. Η ασθενής εξήλθε από το νοσοκομείο την 3η ημέρα μετά το χειρουργείο σε πολύ καλή κατάσταση.

CT Scans

Απεικονίσεις Κύστεων Εχινόκοκκου Ήπατος

Χολαγγειογραφία

Απεικόνιση από το σωλήνα KEHR