Οργανωμένη Παγκρεατική Νέκρωση (Walled-off Pancreatic Necrosis)

Η Οργανωμένη Παγκρεατική Νέκρωση, Walled-Off Pancreatic Necrosis (WOPN), είναι μια καλά οριοθετημένη περιοχή νέκρωσης που προκύπτει ως καθυστερημένη επιπλοκή της Οξείας Παγκρεατίτιδας, συνήθως μετά από 4 εβδομάδες. Η Παγκρεατική Νέκρωση μπορεί να είναι σηπτική ή άσηπτη. Οι άσηπτες παγκρεατικές νεκρώσεις κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις (ύπαρξη αποφρακτικού ίκτερο), μπορούν να αντιμετωπιστούν με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους, όπως η εξέταση ERCP (Ενδοσκοπικό Υπερηχογράφημα), ενώ για τις σηπτικές νεκρώσεις, στο μεγαλύτερο ποσοστό η θεραπεία εκλογής είναι η χειρουργική επέμβαση, καθώς τείνουν να εμφανίζουν υψηλή θνητότητα, μεγαλύτερη του 30%, λόγω των σηπτικών επιπλοκών.

Περιστατικό ασθενούς με Οργανωμένη Παγκρεατική Νέκρωση αντιμετωπίσαμε πρόσφατα και το παρουσίαζουμε στην ανάρτησή μας. Ο ασθενής μας έπασχε από Οξεία Παγκρεατίτιδα και ένα (1) μήνα μετά εμφάνισε ως επιπλοκή της νόσου Οργανωμένη Παγκρεατική Νέκρωση, η οποία αρχικά αντιμετωπίστηκε συντηρητικά.  Τρείς (3) μήνες όμως μετά την αρχική εμφάνισή της η Παγκρεατική Νέκρωση διαπυήθηκε ενώ βρισκόταν σε άμεση επαφή με το οπίσθιο τοίχωμα του στομάχου του ασθενούς.  Η χειρουργική θεραπεία κρίθηκε αναγκαία στην συγκεκριμένη περίπτωση τόσο λόγω της σύστασης όσο και της θέσης της νέκρωσης. Διενεργήσαμε Κυστογαστροστομία υποβοηθούμενη λαπαροσκοπικά, διατηρώντας ελάχιστα επεμβατικό χαρακτήρα.

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-05-01T11:09:18+02:00
Go to Top