Μεταστατικό Αδενοκαρκίνωμα Ήπατος εκ του Παχέος Εντέρου

Το Μεταστατικό Αδενοκαρκίνωμα του Ήπατος εκ του Παχέος Εντέρου αποτελεί δευτεροπαθή νεοπλάσια του ήπατος που προέρχεται από πρωτοπαθή νεοπλασία στο Παχύ Έντερο. Όπως έχουμε αναλύσει σε αρκετές ενημερωτικές αναρτήσεις στο blog μας, το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών με πρωτοπαθή νεοπλασία του παχέος εντέρου ή του ορθού θα αναπτύξουν κάποια στιγμή στη ζωή τους ηπατικές μεταστάσεις. Η θεραπεία εκλογής για αυτούς τους ασθενείς ειναι η ηπατεκτομή των τμημάτων του ήπατος στα οποία μεθίσταται η προερχόμενη εκ του παχέος εντέρου νεοπλασία. Η εξαιρεσιμότητα των όγκων αυτών καθορίζεται από εξειδικευμένη  επιστημονική ομάδα η οποία απαρτίζεται από τον ήπατο-χειρουργό, τον ογκολόγο και τον ακτινολόγο (multidisciplinary approach) που παρακολουθούν και εκτιμούν τη συνολική πορεία του ασθενούς.

Στην παρούσα ανάρτησή μας παρουσιάζουμε περιστατικό Μεταστατικού Αδενοκαρκινώματος του Ήπατος προερχόμενο από Πρωτοπαθή Αδενοκαρκίνωμα του Παχέος Εντέρου. Εξετάσαμε προσεκτικά το περιστατικό βάση των κριτηρίων του προεγχειρητικού scoring system, μελετήσαμε τις απεικονίσεις CT, MRI & PET scan, παρακολουθήσαμε τη συνολική κατάσταση υγείας του ασθενούς. Προχωρήσαμε σε περιορισμένη Προεγχειρητική Χημειοθεραπεία 3 κύκλων με FOLFOXIRI  και  κατόπιν επανεξετάζοντας όλα τα παραπάνω κρίναμε πως μπορούμε να προχωρήσουμε στη διενέργεια της ηπατεκτομής.

Η κρίση μας επιβεβαιώθηκε και διεγχειρητικά και έτσι ολοκληρώσαμε την Εκτομή αφαιρώντας τα τμήματα IVa & VIΙI του ήπατος.

Διάγνωση

Μεταστατικό Αδενοκαρκίνωμα του Ήπατος εκ του Παχέος Εντέρου

Θεραπεία

Ηπατεκτομή των Τμημάτων IVa & VIIΙ του ήπατος.

CT & MRI Scans

Απεικονίσεις Μεταστατικού Αδενοκαρκινώματος Ήπατος εκ του Παχέος Εντέρου

PET Scan

Μεταστατικό Αδενοκαρκίνωμα του Ήπατος εκ του Παχέος Εντέρου
PET Scan Μεταστατικό Αδενκαρκίνωμα του Ήπατος από Παχύ Έντερο

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-02-28T22:06:32+02:00
Go to Top