Ενδοηπατικό Χολαγγειοκαρκίνωμα

Το ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα αναπτύσσεται στα χοληφόρα εντός του ήπατος και αποτελεί περίπου το 20% των συνολικών χολαγγειοκαρκινωμάτων (ενδοηπατικών και εξωηπατικών), ενώ παρότι είναι αρκετά σπάνιο αποτελεί τον δεύτερο σε συχνότητα εμφάνισης πρωτοπαθή όγκο του ήπατος. Το χολαγγειοκαρκίνωμα εμφανίζεται πιο συχνά  κατά την 5η και 6η δεκαετία της ζωής ενώ στατιστικά τα περιστατικά είναι συχνότερα στους άντρες από ότι στις γυναίκες.

Η χειρουργική εκτομή του ενδοηπατικού χολαγγειοκαρκινώματος είναι η θεραπεία εκλογής, η μοναδική θεραπεία που μπορεί να προσφέρει μακροχρόνια επιβίωση στους ασθενείς. Στην περίπτωση μεγάλων όγκων γίνεται εκτεταμένη αφαίρεση του ηπατικού παρεγχύματος ώστε η εξαίρεση τους να γίνει επί υγιών ορίων και πραγματοποιείται ενδελεχής λεμφαδενικός καθαρισμός.

Παρουσίαζουμε στην ανάρτησή μας πρόσφατο περιστατικό ενδοηπατικού χολαγγειοκαρκινώματος.

Διάγνωση

Ενδοηπατικό Χολαγγειοκαρκίνωμα

Θεραπεία

Διενέργεια αριστερής εκταταμένης ηπατεκτομής και λεμφαδενικού καθαρισμού.

CT Scans

Απεικονίσεις Ενδοηπατικού Χολαγγειοκαρκινώματος

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-01-18T22:15:52+02:00
Go to Top