Προεγχειρητική Χημειοθεραπεία Ηπατικών Μεταστάσεων

Οι ηπατικές μεταστάσεις από πρωτοπαθή καρκίνο του παχέος εντέρου είναι μια αρκετά συχνή κλινική οντότητα στην οποία έχουμε αναφερθεί ενδελεχώς σε πληθώρα αναρτήσεων μας. Στην παρούσα ανάρτηση θα εξετάσουμε περιστατικό ασθενούς με εξαιρέσιμες ηπατικές μεταστάσεις από καρκίνο παχέος εντέρου που υπεβλήθει σε προεγχειρητική χημειοθεραπεία με στόχο την συρρίκνωση των όγκων ώστε να ακολουθήσουν οι μεταστασεκτομές. Σημειώνουμε ότι στο κέντρο μας, όπως και στα περισσότερα κέντρα διεθνώς, προτείνουμε η Προεγχειρητική Χημειοθεραπεία να πραγματοποιείται όταν πληρούνται οι ενδείξεις για αποφυγή ηπατοτοξικότητας. Στο συγκεκριμένο περιστατικό η Χημειοθεραπεία προηγήθηκε των μεταστασεκτομών. Η απεικόνιση του ήπατος μέσω CT Scans πριν και μετά την Χημειοθεραπεία πιστοποίησαν την αποτελεσματικότητα αυτής αναφορικά με το μέγεθος των ηπατικών μεταστάσεων, οι οποίες είχαν συρρικνωθεί μετά την εφαρμογή των απαραίτητων κύκλων του χημειοθεραπευτικού σχήματος. Πάραυτα όμως, το χειρουργείο κατέδειξε ηπατοτοξικότητα, τα αγγεία του ήπατος είχαν υποστεί αλλοιώσες αντίστοιχες αυτών που απαντώνται σε κιρρωτικά ήπατα ενώ το χρώμα του οργάνου είχε μεταλλαχθεί σε μπλε, μια κλινική οντότητα γνωστή και με την ονομασία “blue liver”.  Οι μεταστασεκτομές πραγματοποιήθηκαν όμως ο κίνδυνος ο ασθενής μετεγχειρητικά να εμφανίσει ηπατική ανεπάρκεια εξαιτίας της ηπατοτοξικότητας είναι αυξημένος.

Συμπερασματικά, ο ρόλος της Προεγχειρητικής Χημειοθεραπείας είναι σημαντικός καθώς δύναται να μετατρέψει τη νόσο σε εξαιρέσιμη χειρουργικά, πρέπει όμως να αποφασίζεται με περίσκεψη για αποφυγή δυσάρεστων επιπλοκών μετεγχειρητικά. Αντίστοιχα, σημαντικός είναι και ο ρόλος του ογκολογικού συμβουλίου με συμμετοχή Ηπατοχειρουργού, Ογκολόγου και Ακτινολόγων όπου θα αποφασιστεί η εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση κάθε ασθενούς.

CT SCAN

Απεικόνιση με αξονική τομογραφία

Πριν την Χημειοθεραπεία

Ηπατικές Μεταστάσεις από Καρκίνο Παχέος Εντέρου

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2017-12-30T18:56:30+02:00
Go to Top