Αμβλεία Κάκωση Νεφρού & Σπληνός

Οι αμβλείες κακώσεις των νεφρών δημιουργούνται συνηθέστερα μετά από τροχαία ατυχήματα (αφορούν περίπου το 50% των τραυματικών κακώσεων), πτώσεις, ατυχήματα πεζών με διερχόμενα οχήματα και σπανιότερα από σπορ με έντονη σωματική επαφή.  Ο σπλήνας είναι το όργανο με τη μεγαλύτερη συχνότητα τραυματισμού στις αμβλείες κακώσεις κοιλιακής χώρας. Ενίοτε μετά από  έντονες πτώσεις ενδέχεται να συνυπάρξουν αμβλείες κακώσεις σε νεφρά και σπλήνα.

Το περιστατικό που παρουσιάζουμε στην ανάρτησή μας, αφορά σε αμβλεία κάκωση νεφρού μετά από πτώση με συνοδό ρήξη σπληνός.

Η διάγνωση πραγματοποιήθηκε μέσω Αξονικής Τομογραφίας.

Περιγραφή Περιστατικού:

Διάγνωση

Αιμάτωμα Αριστερού Νεφρού με κατακερματισμό του κάτω πόλου και συνοδό Ρήξη Σπληνός Level II

Θεραπεία

Ερευνητική Λαπαροτομία με Νεφρεκτομή και Σπληνεκτομή.

CT SCANS

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2017-12-29T23:20:23+02:00
Go to Top