Διατιτραίνουσα Κάκωση Ήπατος

Οι κακώσεις του ήπατος αποτελούν το 5% των συνολικών τραυματισμών που καταγράφονται σε ετήσια βάση. Η θέση του ήπατος καθώς και το μέγεθος και η σύστασή του το καθιστούν επιρρεπές σε τραυματισμούς.

Οι κακώσεις του ήπατος διακρίνονται σε αμβλείες και διατιτραίνουσες. Οι αμβλείες κκακώσεις δηµιουργούνται καθώς οι ιστοί συµπιέζονται κατά την επιβράδυνση ή την επιτάχυνση, ενώ οι διατιτραίνουσες κακώσεις δηµιουργούνται καθώς οι ιστοί συνθλίβονται κατά την πορεία του διατιτραίνοντος αντικειµένου. Σε περιστατικά μειζόνων διατιτραίνοντων τραυμάτων του ήπατος όπου η κατάσταση του ασθενούς επιδεινώνεται ραγδαία και εμφανίζεται αιμοδυναμικά ασταθής, τότε καταφεύγουμε σε επείγουσα ερευνητική λαπαροτομία, μια χειρουργική επέμβαση που στοχεύει στην ακριβή διάγνωση του μεγέθους της κάκωσης και την άμεση θεραπεία της.

 Το περιστατικό που παρουσιάζουμε στην ανάρτησή μας αφορά σε διατιτραίνουσα κάκωση ήπατος που προκλήθηκε από νύσσον όργανο.

Περιγραφή Περιστατικού:

Διάγνωση

Διατιτραίνουσα κάκωση ήπατος

Θεραπεία

Ο ασθενής υπεβλήθει σε επείγουσα ερευνητική λαπαροτομία, αιμόσταση και παροχέτευση.

CT SCANS

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2017-12-29T22:44:08+02:00
Go to Top