Ηπατεκτομή Ευμεγέθους Νεοπλάσματος Ήπατος

μετά από Εμβολισμό Πυλαίας Φλέβας

Τα ευμεγέθη νεοπλάσματα ήπατος συχνά αντιμετωπίζονται σε δύο στάδια:

α) Προεγχειρητικός Εμβολισμός Πυλαίας Φλέβας

β) Διενέργεια ηπατεκτομής

Όταν ένα ευμέγεθες νεόπλασμα του ήπατος  καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του οργάνου με συνέπεια το υπολειπόμενο μέρος του μετά την ηπατεκτομή να κρίνεται ανεπαρκές, τότε διενεργείται προεγχειρητικά Εμβολισμός της Πυλαίας Φλέβας – Portal Vein Embolization (PVE), με σκοπό την πρόκληση ατροφίας στο λοβό του ήπατος που πρόκειται να αφαιρεθεί και αντισταθμιστικά την πρόκληση υπερτροφίας του υγιούς ηπατικού λοβού που μεταγχειρητικά θα παραμείνει και θα προκαλέσει την αναγέννηση του ήπατος.

Στην ανάρτησή μας παρουσιάζουμε περιστατικό ευμεγέθους νεοπλασματικού όγκου που υποβλήθηκε αρχικά σε εμβολισμό δεξιού κλάδου πυλαίας φλέβας και κατόπιν σε χειρουργική θεραπεία- δεξιά εκτεταμένη ηπατεκτομή.

Περιγραφή Περιστατικού:

Διάγνωση

Ασθενής με Πρωτοπαθή Ευμεγέθη Όγκο Ήπατος σε έδαφος Ηπατίτιδος Β.

Θεραπεία

Ο ασθενής υπεβλήθει αρχικά σε Εμβολισμό Δεξιού Κλάδου Πυλαίας Φλέβας. Μετά το πέρας των συνεδριών διενεργήθηκε ογκομετρία του λοβού του ήπατος που θα απομείνει και κατόπιν πραγματοποιήσαμε Δεξιά Εκτεταμένη Ηπατεκτομή. Η ηπατεκτομή υλοποιήθηκε 8 εβδομάδες μετά τον εμβολισμό της πυλαίας φλέβας, χρόνος που επαρκεί για την πρόκληση της επιθυμητής υπερτροφίας και την αποφυγή μετεγχειρητικής ηπατικής ανεπάρκειας.

CT Scans

Πριν τον Εμβολισμό της Πυλαίας Φλέβας

Ογκομετρία

Μετά τον Εμβολισμό της Πυλαίας Φλέβας

CT Scans

Μετά τον Εμβολισμό της Πυλαίας Φλέβας

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2017-12-30T19:11:10+02:00
Go to Top