Ηπατεκτομή ΗΚΚ με Hanging Maneuver

O χειρισμός “Hanging Maneuver” κατά τη διενέργεια ηπατεκτομής για αφαίρεση ηπατοκυτταρικού καρκινώματος, έχει καθιερωθεί ως μία απολύτως ασφαλής τεχνική, η περιγραφή και η ανάλυση της οποίας αποδίδεται στον J. Belghiti. Πρόκειται για έναν λεπτό χειρισμό που υλοποιείται μόνο από εξειδικευμένο ήπατο-χειρουργό που συνοπτικά αφορά στην απομάκρυνση του ήπατος από την κάτω κοίλη φλέβα με χειρουργική ταινία με τρόπο που να διευκολύνει την ομαλή τομή του ήπατος και να περιορίζει σημαντικά την απώλεια αίματος και τις μεταγγίσεις ενώ συμβάλει και στην καλύτερη αγγειακή έκθεση. Η τεχνική αυτή εφαρμόστηκε πρόσφατα από τον χειρουργό Σπύρο Γ. Δελή κατά την πραγματοποίηση ηπατεκτομής.

Περιγραφή Περιστατικού:

Διάγνωση

Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ)

Θεραπεία

Αριστερή Ηπατεκτομή με διατήρηση της Μέσης Ηπατικής Φλέβας. Κατά τη διάρκεια της ηπατεκτομής εφαρμόστηκε η τεχνική “Hanging Maneuver”

CT Scans

Φωτογραφίες από το Χειρουργείο Ηπατεκτομής με Hanging Maneuver

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2017-12-30T19:57:47+02:00
Go to Top