Χολαγγειοκαρκίνωμα

Το χολαγγειοκαρκίνωμα ή καρκίνος των χοληφόρων διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, το εξωηπατικό και το ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα.

Ειδικά για το ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα, παράγοντες κινδύνου που δημιουργούν προδιάθεση αποτελούν μεταξύ άλλων οι παρασιτικές λοιμώξεις του ήπατος, η ενδοηπατική λιθίαση και οι κυστικές παθήσεις των χοληφόρων.

Μια σπάνια κλινική οντότητα με συμπεριφορά ενδοηπατικού χολαγγειοκαρκινώματος διαγνώστηκε μέσω CT Scans και υπερηχογραφήματος που υλοποιήθηκε μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού SONOVUE. Κρίθηκε απαραίτητη η άμεση χειρουργική εκτομή της οντότητας και ο πλήρης λεμφαδενικός καθαρισμός της περιοχής με σκοπό την περαιτέρω παθολογοανατομική εξέταση και την σταδιοποίηση της νόσου.

Διάγνωση

Χολαγγειοκαρκίνωμα σε περιβάλλον ενδοηπατικής λιθίασης.

Θεραπεία

Αριστερή πλάγια ηπατεκτομή και λεμφαδενικός καθαρισμός της περιοχής.

CT SCANS Απεικονίσεις Περιστατικού

Υπεροχογράφημα με χορήγηση σκιαγραφικού SONOVUE

χολαγγειοκαρκίνωμα

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-05-20T13:37:08+02:00
Go to Top