Σπληνικό Έμφρακτο

Το έμφρακτο σπληνός είναι μια σπάνια κλινική οντότητα που αναφέρεται στην απόφραξη της σπληνικής αγγειακής παροχής, με αποτέλεσμα την παρεγχυματική ισχαιμία και την επακόλουθη νέκρωση των ιστών. Το σπληνικό έμφρακτο μπορεί να είναι τμηματικό ή να περιλαμβάνει όλο το όργανο. Σύνηθες σύμπτωμα του σπληνικού έμφρακτου αποτελεί το κοιλιακό άλγος ενώ μπορεί να παρουσιάσει επιπλοκές όπως αιμορραγία, απόστημα ή ρήξη σπληνός. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις απαραίτητη κρίνεται η πλήρης χειρουργική εκτομή του οργάνου.

Ένα ιδιαίτερο σπάντιο περιστατικό σπληνικού έμφρακτου με ελάχιστα καταγεγραμμένα αντίστοιχα περιστατικά στη διεθνή ιατρική βιβλιογραφία διαγιγνώστηκε στο νοσοκομείο Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. και αντιμετωπίστηκε χειρουργικά από τον ιατρό Σπύρο Γ. Δελή.

Διάγνωση

Σπληνικό έμφρακτο μετά από αγγειογραφία.

Θεραπεία

Ο ασθενής υπεβλήθει σε σπληνεκτομή όπου διαπιστώθηκε η παρουσία πολλαπλών συμφύσεων με το διάφραγμα και το εγκάρσιο κόλον.

CT SCANS Απεικονίσεις Περιστατικού

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2017-12-29T23:14:50+02:00
Go to Top