Το αδεκοναρκίνωμα παγκρέατος ή εξωκρινής παγκρεατικός καρκίνος είναι το πιο συχνό είδος καρκίνου παγκρέατος και αποτελεί  περίπου το 85% όλων των παγκρεατικών καρκινωμάτων που διαγιγνώσκονται σε ετήσια βάση. Το αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος αναπτύσσεται συνήθως στην κεφαλή του παγκρέατος  και τείνει να είναι ιδιαίτερα επιθετικό. Η θεραπεία εκλογής για το αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος είναι η χειρουργική εκτομή, εφόσον ο όγκος κριθεί εξαιρέσιμος, καθώς είναι η μοναδική θεραπεία που δυνητικά μπορεί να οδηγήσει σε ίαση της νόσου.

Περιγραφή πρόσφατου περιστατικού Αδενοκαρκινώματος παγκρέατος:

Διάγνωση

Αδενοκαρκίνωμα στην κεφαλή του παγκρέατος.

Θεραπεία

Ολική παγκρεατεκτομή με παράλληλη σπληνεκτομή, λεμφαδενικό καθαρισμό και υλοποίηση των απαραίτητων αναστομώσεων. Η δεξιά ηπατική προέρχεται από την Άνω Μεσεντέριο αρτηρία. Ο ασθενής εξήλθε από το νοσοκομείο μετά από μετεγχειρητική νοσηλεία 7 ημερών.

CT SCANS & MRCP

Απεικονίσεις Περιστατικού

Αδενοκαρκίνωμα Παγκρέατος