Ιατρογενής Κάκωση Ε2 κατά Strassberg

Οι ιατρογενείς κακώσεις των χοληφόρων και η θεραπεία αυτών εξαρτώνται από την ακριβή ανατομία εκάστης. Η κωδικοποίηση των κακώσεων των χοληφόρων κατά Strassberg είναι η πιο ακριβής ταξινόμησή τους που προσδιορίζει και τη θεραπευτική αγωγή αυτών.

Το ακόλουθο περιστατικό κάκωσης χοληφόρων μελετήθηκε απεικονιστικά ταξινομώντας την κάκωση στην κατηγορία Ε2 κάτα Strassberg και προσδιορίζοντας με αυτό τον τρόπο την χειρουργική αντιμετώπισή της, η οποία υλοποιήθηκε από τον Χειρουργό κ. Σπύρο Γ. Δέλη στο Κωνσταντοπουλείο Γ.Ν.

Διάγνωση

Ιατρογενής κάκωση κατά Strassberg E2 – Κάκωση του κοινού ηπατικού σε απόσταση μικρότερη των 2 εκατοστών από τη συμβολή των ηπατικών (διχασμός).

Θεραπεία

Ο ασθενής υπεβλήθει σε χολοπεπτική αναστόμωση με έλικα νήστιδας.

Ιατρογενής Κάκωση Ε2 κατά STRASSBERG

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2017-12-29T22:53:28+02:00
Go to Top