Οι κακώσεις των νεφρών διακρίνονται σε κλειστές και ανοικτές κακώσεις. Μιά ανοικτή τραυματική κάκωση νεφρού διαγνώστηκε σε ασθενή στο Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. “Αγία Όλγα” από ομάδα ιατρών πολλαπλών ειδικοτήτων. Ο απεικονιστικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στον ασθενή σταδιοποίησε την κάκωση και έκρινε απαραίτητη τη χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε από τον χειρουργό κ. Σπύρο Γ. Δελή και τους συνεργάτες του.

Διάγνωση

Τραυματική κάκωση νεφρού που προκλήθηκε από νύσσον όργανο. Το αιμάτωμα καταλάμβανε μεγάλη έκταση παρεκτοπίζοντας τους γύρω ιστούς.

Θεραπεία

Ο ασθενής υπεβλήθει σε επείγουσα δεξιά νεφρεκτομή υπό συνθήκες καταπληξίας, ενώ τοποθετήθηκε σωλήνας θώρακος (chest tube) για την παροχέτευση του αιμοπνευμοθώρακα. Η ανάρρωσή του ήταν άμεση και έλαβε εξιτήριο την 5η ημέρα από την επέμβαση.