Χολαγγειοκαρκινωμα τελικού χοληδοχου πορου

Επέμβαση παγκρεατο12δακτυλεκτομης με διατήρηση του πυλωρου για χολαγγεοκαρκινωμα τελικού χοληδοχου πόρου.

Η δεξιά ηπατική αρτηρία από την άνω μεσεντεριο

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2022-05-17T10:20:55+02:00
Go to Top