Βλεννώδης κυστικός όγκος Ήπατος MCN

Ασθενής με MCN διαμέτρου 5 εκ και  διηθηση μέσης κολικης αρτηρίας .Παρουσίαζε εκτεταμένο επίφλεβο και δε ηπατική αρτηρία επικουρική από την άνω μεσεντέριο.
Υπεβλήθη σε ολική παγκρεατεκτομή με διατήρηση του Σπλήνα( επέμβαση Warshaw)και δεξιά εκτεταμένη κολεκτομή.
Ο βλεννώδης κυστικός όγκος είχε χαρακτήρες προκαρκινωματωδείς ,nodules,septa ,biliary dilatation.

CT Scans

Απεικονίσεις αδενοκαρκινώματος

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2021-09-28T14:53:00+02:00
Go to Top