Δεσμοειδής Όγκος Σάρκωμα

Ασθενής με ευμεγεθές οπισθοπεριτοναικό νεόπλασμα που προκαλούσε σπληνομεγάλια,πτώση αιμοπεταλίων και γαστρικής συμφόρηση με σημαντική απώλεια βάρους. Η βιοψία με ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα έθεσε τη διάγνωση δεσμοιδούς όγκου.
Ο όγκος έρχεται σε άμεση επαφή με τον Αλλ’ηρειο και την άνω μεσεντέριο αρτηρία ενώ διήθειτα νεφρικά και σπληνικά  αγγεία.
Παρουσίαζε επίσης διήθηση παγκρέατος, νεφρού , σπλήνος και στομάχου.
Πραγματοποιήθηκε περιφερική παγκρεατεκτομή,  σπληνεκτομή ,αρ. Νεφρεκτομή και ολική γαστρεκτομή.
Ακολούθησε οισοφαγονηστιδική αναστόμωση σε δύο στρώματα και νηστιδο12κτυλικη αναστόμωση λόγω αφαίρεσης της πρώτης νηστιδικής Έλικας από διήθηση κατά συνέχεια ιστού.

CT Scans

Απεικονίσεις αδενοκαρκινώματος

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2021-05-14T11:52:03+02:00
Go to Top