Χολαγγειοκαρκινωμα τελικού χοληδοχου πορου

Χολαγγεοκαρκινωμα τελικού χοληδοχου πόρου. Επέμβαση Whipple σε υπερήλικα ασθενή άνω των 80 ετών.

Η επέμβαση θεωρείται θεραπεία εκλογής στους ασθενείς άνω των 80 όταν δεν έχουν σοβαρά συμπαρομαρτουντα νοσήματα.

CT Scans

Απεικονίσεις αδενοκαρκινώματος

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2020-08-05T14:49:51+02:00
Go to Top