Χοληδοχολιθίαση

Με τον όρο Χοληδοχολιθίαση αναφερόμαστε στην ύπαρξη χολολίθων στον χοληδόχο πόρο. Ο χοληδόχος πόρος είναι ένας μικρός σωλήνας που διοχετεύει τη χολή από το ήπαρ στο δωδεκαδάκτυλο. Οι χολόλιθοι, μονήρεις ή πολλαπλοί, δύναται να δημιουργηθούν εξαρχής στον χοληδόχο πόρο ή να μεταφερθούν σε αυτόν από την χοληδόχο κύστη μέσω του κυστικού πόρου. Σε κάθε περίπτωση η συγκέντρωση χολολίθων στον χοληδόχο πόρο μπορεί να τον φράξει προκαλώντας στον ασθενή αποφρακτικό ίκτερο. Ποσοστό περίπου 20% των γυναικών και 15% των ανδρών του γενικού πλυθησμού θα εμφανίσει χολολίθους στην χοληδόχο κύστη κάποια στιγμή στη ζωή του εκ των οποίων 15% θα έχουν χολόλιθους και στον κοινό χοληδόχο πόρο (χοληδοχολιθίαση). 

Στην ανάρτησή μας παρουσιάζουμε περιστατικό ασθενούς με χοληδοχολιθίαση που προκλήθηκε από ενσφηνωμένο λίθο στο τελικό τμήμα του χοληδόχου πόρου. Ο ασθενής εισήχθη στο νοσοκομείο με αποφρακτικό ίκτερο, σύνηθες σύμπτωμα της χοληδοχολιθίασης που εκδηλώνεται με το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα των οφθαλμών και του δέρματος, υψηλό πυρετό και οξύ κοιλιακό άλγος.

Διάγνωση

Αποφρακτικός Ίκτερος ως συνέπεια Χοληδοχολιθίασης, η οποία προκλήθηκε από ενσφηνωμένο λίθο στο τελικό τμήμα του Χοληδόχου πόρου.

Θεραπεία

Ο ασθενής υπεβλήθει αρχικά σε ERCP (Ενδοσκοπική Παλίνδρομη Χολάγγειο-Παγκρεατογραφία) και έγινε τοποθέτηση STENT. Ακολούθως διενεργήθηκε χολοκυστεκτομή και χολοπεπτική αναστόμωση με έλικα λεπτού εντέρου.

ERCP

Ενδοσκοπική Παλίνδρομη Χολάγγειο-Παγκρεατογραφία
ERCP

Διεγχειρητική Χολαγγειογραφία

Διεγχειρητικη Χολαγγειογραφία

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2017-12-31T19:21:04+02:00
Go to Top