Ιατρογενής Κάκωση από Χολοκυστεκτομή

Οι ιατρογενείς μετεγχειρητικές κακώσεις των χοληφόρων είναι σπάνιες και προκύπτουν συνήθως μετά από χολοκυστεκτομές. Ένα τέτοιο περιστατικό αντιμετωπίστηκε από τον ιατρό κ. Σπύρο Δελή και την υπόλοιπη επιστημονική ομάδα του Κωνσταντοπουλείου Γ.Ν. “Αγία Όλγα”.

Διάγνωση

Ιατρογενής κάκωση μετά από λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή του δεξιού ηπατικού στη συμβολή πρόσθιου και οπίσθιου κλάδου.

Θεραπεία

Η ασθενής υπεβλήθει σε ERCP, MRCP και PTC με τοποθέτηση στεντ διηπατικά μέχρι το σημείο της κάκωσης. Αντιμετωπίστηκε με ηπατοτομή στο ύψος της γραμμής cantie όπου αναγνωρίστηκε ο δεξιός ηπατικός ενδοηπατικά και αναστομώθηκε με έλικα νηστίδας.

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2017-12-29T23:07:20+02:00
Go to Top