ΑΣΘΕΝΗΣ 57 ΕΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ LYNCH ΚΑΙ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΥΛΩΝ

ΑΣΘΕΝΗΣ 57 ΕΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ LYNCH ΚΑΙ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΥΛΩΝ. Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΥΠΕΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΥΦΟΛΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟ 2 ΕΤΙΑΣ ΜΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΠΑΤΟΝΗΣΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ. ΣΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ FOLLOW UP ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΠΑΡΟΣΥΣΙΑ ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΟΦΟΡΟ ΛΟΒΟ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ. ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΣΤΙΝ ΑΡ ΗΠΑΤΙΚΟ ΛΟΒΟ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΘΗΚΕ ΑΡ ΠΛΑΓΙΑ ΗΠΑΤΕΚΤΟΜΗ.

CT Scans

Απεικονίσεις αδενοκαρκινώματος

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-11-26T13:42:59+02:00
Go to Top