Οι Νευροενδοκρινείς Όγκοι Παγκρέατος (NETs Παγκρέατος – pNETs), αποτελούν το 2% του συνόλου των παγκρεατικών όγκων που διαγιγνώσκονται. Οι περισσότεροι νευροενδοκρινείς όγκοι παγκρέατος είναι μονήρη, καλά διαφοροποιημένα νεοπλάσματα, με πολύ μικρό μέγεθος. Τα νεοπλάσματα αυτά διαχωρίζονται σε λειτουργικά και μη λειτουργικά. Τα λειτουργικά νεοπλάσματα είναι το ινσουλίνωμα, το γλουκαγόνωμα, το γαστρίνωμα, το VIPoma και άλλα πιο σπάνια. Η χειρουργική αφαίρεση των όγκων αυτών αποτελεί και τη θεραπεία εκλογής τους.  Το είδος της χειρουργικής θεραπείας που θα επιλεγεί εξαρτάται άμεσα από α) τον τύπο του όγκου, β) το μέγεθος του όγκου και γ) το σημείο στο οποίο εντοπίζεται ο όγκος.

Η εκπυρήνιση αποτελεί εναλλακτική χειρουργική θεραπεία της Whipple για NETs Κεφαλής Παγκρέατος και της Περιφερικής Παγκρεατεκτομής για NET Σώματος/Ουράς Παγκρέατος και εφαρμόζεται όταν ο όγκος είναι μικρότερος των 2εκ.

Στην ανάρτησή μας παρουσιάζουμε περιστατικό γυναίκας ασθενούς με μη λειτουργικό Νευροενδοκρινή Όγκο Κεφαλής Παγκρέατος, 1.4 εκ. Η ασθενής μετά από πλήρη προεγχειρητικό έλεγχο τόσο βιοχημικό όσο και απεικονιστικό, υπεβλήθη σε εκπυρήνιση του όγκου, ο οποίος βρισκόταν στον κεφαλή του παγκρέατος. Η εντόπιση του όγκου επιβεβαιώθηκε και με διεγχειρητικό υπερηχογράφημα και ο όγκος αφαιρέθηκε πλήρως.

CT & MRCP Scans

Απεικονίσεις Νευροενδοκρινούς Όγκου Παγκρέατος