Ορώδες Κυσταδένωμα Παγκρέατος

Το ορώδες κυσταδένωμα του παγκρέατος είναι ένας καλοήθης όγκος με ελάχιστες πιθανότητες κακοήθους εξαλλαγής που αναπτύσσεται πιο συχνά στο σώμα ή την ουρά του παγκρέατος.  Είναι το δεύτερο σε συχνότητα εμφάνισης Κυστικό Νεόπλασμα του Παγκρέατος με ποσοστό 30%-40% εκ του συνόλου των κυστικών παγκρεατικών νεοπλασμάτων ενώ διαγιγνώσκεται κυρίως σε γυναίκες  άνω των 60 ετών σε ποσοστό 70%-80% του συνόλου. Το ορώδες κυσταδένωμα συνήθως διαγιγνώσκεται τυχαία μέσω απεικονιστικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν για άλλους λόγους. Το μέγεθος του κυμαίνεται από 1-25 εκ μέση διάμετρο 6-10 εκ. Σπανιότερα το μέγεθος του μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 25εκ. και τότε δημιουργεί συμπτώματα από πιεστικά φαινόμενα σε γειτονικά όργανα. Τα ορώδη κυσταδενώματα δεν επικοινωνούν με το μείζονα παγκρεατικό πόρο. Η διάγνωση πραγματοποιείται με τη χρήση ενδοσκοπικού υπερηχογραφήματος με ταυτόχρονη λήψη κυστικού υγρού για κυτταρολογική και βιοχημική εξέταση. Η χειρουργική εξαίρεσή τους ενδείκνυται μόνο όταν προκαλούν πιεστικά φαινόμενα σε γειτονικά όργανα.

Στην ανάρτησή μας παρουσιάζουμε περιστατικό ορώδους κυσταδενώματος του παγκρέατος σε γυναίκα ασθενή. Η αρχική διάγνωση πραγματοποιήθηκε μέσω MRCP Μαγνητικής Τομογραφίας που κατέδειξε πιθανό Βλεννώδες Κυστικό Νεοπλασμα του Παγκρέατος. Κατόπιν, διενεργήσαμε  EUS – Eνδοσκοπικό Yπερηχογράφημα με FNA (EUS-guided Fine Needle Aspiration) με ταυτόχρονη λήψη κυστικού υγρού.  Το υγρό αναγνωρίστηκε ως ορώδες με χαμηλά CEA. Λόγω αμφιβολιών όμως ως προς τον πλήρη αποκλεισμό του ενδεχόμενου της ύπαρξης του Βλεννώδους Κυστικού Νεοπλάσματος, προχωρήσαμε στη διενέργεια Ερευνητικής Λαπαροτομίας. Η λαπαροτομία επιβεβαίωσε την ορώδη φύση του κυστικού νεοπλάσματος (Ορώδες Κυσταδένωμα), αποκλείοντας πλήρως την πιθανότητα ύπαρξης Βλεννώδους Κυστικού Νεοπλάσματος και κατά συνέπεια αποκλείοντας και την πραγματοποίηση Περιφερικής ή Κεντρικής Παγκρεατεκτομής – θεραπεία εκλογής για τα Βλεννώδη Κυστικά Νεοπλάσματα Παγκρέατος.

MRCP

Μαγνητική Τομογραφία

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-02-25T12:31:58+02:00
Go to Top