Καλοήθεις Παθήσεις Ήπατος

Εχινόκοκκος Ήπατος

2018-05-22T08:38:11+02:00

Ο εχινόκοκκος ήπατος είναι μία παρασιτική νόσος, που οφείλεται σε ένα σκώληκα, που ονομάζεται "ταινία" ή "εχινόκοκκος" . Στην Ελλάδα και γενικά στη Μεσόγειο ο τύπος εχινόκοκκου που απαντάται είναι ο Echinococcus Granulosus, ο οποίος παρασιτεί στο λεπτό έντερο των σκύλων.  Η  λοίμωξη των ανθρώπων από τον εχινόκοκκο επιτελείται με την τυχαία

Εχινόκοκκος Ήπατος2018-05-22T08:38:11+02:00

Ηπατικά Αποστήματα

2018-05-30T20:53:35+02:00

Τα ηπατικά αποστήματα παριστούν μια ιδιαίτερη κατηγορία ηπατικής λοίμωξης, είναι συχνά στις αναπτυσσόμενες χώρες

Ηπατικά Αποστήματα2018-05-30T20:53:35+02:00
Go to Top