ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕ MALROTATION OF THE RIGHT COLON

2019-04-15T17:12:19+02:00

ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕ MALROTATION OF THE RIGHT COLON. ΥΠΕΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΕΚΤΟΜΗ